Bắt đầu: 24/09/2022 02:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
THE
:
 3
Đã kết thúc
DUN
 
Sân: Park Hall