Bắt đầu: 22/09/2022 23:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
MAC
:
 2
Đã kết thúc
IRO
 
Sân: Ilut Stadium