Bắt đầu: 23/09/2022 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
KFF
 
:
 
Hoãn
GJI
 
Sân: Ismet Shabani Stadium