Bắt đầu: 22/09/2022 16:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
GER
:
 3
Đã kết thúc
URU