Bắt đầu: 24/09/2022 01:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
FAL
:
 0
Đã kết thúc
PAR
 
Sân: The Falkirk Stadium