Bắt đầu: 23/09/2022 18:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
BEI
:
 0
Đã kết thúc
MAC
 
Sân: Ramla Municipal Stadium