Kết quả bóng đá Nữ Euro 2022 mới nhất hôm nay

Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Nữ Euro
28/09 17:00 Greece (nữ) U17 0-5 Spain (nữ) U17 Greece (nữ) U17 - Spain (nữ) U17
28/09 17:00 Belgium (nữ) U17 0-1 Poland (nữ) U17 Belgium (nữ) U17 - Poland (nữ) U17
25/09 22:59 Spain (nữ) U17 3-0 Poland (nữ) U17 Spain (nữ) U17 - Poland (nữ) U17
25/09 16:30 Greece (nữ) U17 0-1 Belgium (nữ) U17 Greece (nữ) U17 - Belgium (nữ) U17
23/09 00:00 Spain (nữ) U17 4-0 Belgium (nữ) U17 Spain (nữ) U17 - Belgium (nữ) U17
22/09 16:35 Poland (nữ) U17 3-0 Greece (nữ) U17 Poland (nữ) U17 - Greece (nữ) U17
16/05 01:00 Germany (nữ) U17 2-2 Spain (nữ) U17 Germany (nữ) U17 - Spain (nữ) U17
15/05 19:00 France (nữ) U17 2-0 Netherlands (nữ) U17 France (nữ) U17 - Netherlands (nữ) U17
13/05 01:00 Spain (nữ) U17 3-0 Netherlands (nữ) U17 Spain (nữ) U17 - Netherlands (nữ) U17
12/05 19:00 Germany (nữ) U17 1-0 France (nữ) U17 Germany (nữ) U17 - France (nữ) U17
10/05 01:00 Finland (nữ) U17 2-1 Norway (nữ) U17 Finland (nữ) U17 - Norway (nữ) U17
10/05 01:00 Spain (nữ) U17 3-0 France (nữ) U17 Spain (nữ) U17 - France (nữ) U17
09/05 19:00 Germany (nữ) U17 2-0 Bosnia (nữ) U17 Germany (nữ) U17 - Bosnia (nữ) U17
09/05 19:00 Netherlands (nữ) U17 1-1 Denmark (nữ) U17 Netherlands (nữ) U17 - Denmark (nữ) U17
07/05 01:00 France (nữ) U17 1-0 Norway (nữ) U17 France (nữ) U17 - Norway (nữ) U17
07/05 01:00 Germany (nữ) U17 2-0 Netherlands (nữ) U17 Germany (nữ) U17 - Netherlands (nữ) U17
06/05 22:30 Spain (nữ) U17 4-0 Finland (nữ) U17 Spain (nữ) U17 - Finland (nữ) U17
06/05 19:00 Bosnia (nữ) U17 0-6 Denmark (nữ) U17 Bosnia (nữ) U17 - Denmark (nữ) U17
04/05 01:00 Bosnia (nữ) U17 0-8 Netherlands (nữ) U17 Bosnia (nữ) U17 - Netherlands (nữ) U17
04/05 01:00 Norway (nữ) U17 0-4 Spain (nữ) U17 Norway (nữ) U17 - Spain (nữ) U17
03/05 22:30 France (nữ) U17 2-0 Finland (nữ) U17 France (nữ) U17 - Finland (nữ) U17
03/05 19:00 Denmark (nữ) U17 0-2 Germany (nữ) U17 Denmark (nữ) U17 - Germany (nữ) U17
13/04 18:00 Czech Republic (nữ) U17 0-2 Spain (nữ) U17 Czech Republic (nữ) U17 - Spain (nữ) U17
10/04 22:59 Spain (nữ) U17 6-0 Hungary (nữ) U17 Spain (nữ) U17 - Hungary (nữ) U17
07/04 22:59 Hungary (nữ) U17 3-0 Czech Republic (nữ) U17 Hungary (nữ) U17 - Czech Republic (nữ) U17
30/03 21:00 Norway (nữ) U17 2-0 Sweden (nữ) U17 Norway (nữ) U17 - Sweden (nữ) U17
30/03 21:00 Romania (nữ) U17 0-8 Serbia (nữ) U17 Romania (nữ) U17 - Serbia (nữ) U17
30/03 16:00 France (nữ) U17 6-1 Poland (nữ) U17 France (nữ) U17 - Poland (nữ) U17
30/03 16:00 Croatia (nữ) U17 0-8 England (nữ) U17 Croatia (nữ) U17 - England (nữ) U17
29/03 18:00 Slovakia (nữ) U17 0-4 Finland (nữ) U17 Slovakia (nữ) U17 - Finland (nữ) U17
29/03 18:00 Kazakhstan (nữ) U17 2-7 Lithuania (nữ) U17 Kazakhstan (nữ) U17 - Lithuania (nữ) U17
29/03 18:00 Iceland (nữ) U17 4-1 Republic of Ireland (nữ) U17 Iceland (nữ) U17 - Republic of Ireland (nữ) U17
29/03 17:00 Kosovo U17(nữ) 1-3 Slovenia (nữ) U17 Kosovo U17(nữ) - Slovenia (nữ) U17
29/03 17:00 Austria (nữ) U17 2-3 Germany (nữ) U17 Austria (nữ) U17 - Germany (nữ) U17
27/03 21:00 Norway (nữ) U17 12-0 Romania (nữ) U17 Norway (nữ) U17 - Romania (nữ) U17
27/03 19:00 Poland (nữ) U17 0-1 England (nữ) U17 Poland (nữ) U17 - England (nữ) U17
27/03 18:00 Sweden (nữ) U17 2-1 Serbia (nữ) U17 Sweden (nữ) U17 - Serbia (nữ) U17
27/03 16:00 France (nữ) U17 5-0 Croatia (nữ) U17 France (nữ) U17 - Croatia (nữ) U17
26/03 22:00 Austria (nữ) U17 6-0 Kosovo U17(nữ) Austria (nữ) U17 - Kosovo U17(nữ)
26/03 21:00 Republic of Ireland (nữ) U17 1-2 Finland (nữ) U17 Republic of Ireland (nữ) U17 - Finland (nữ) U17
26/03 19:00 Iceland (nữ) U17 1-0 Slovakia (nữ) U17 Iceland (nữ) U17 - Slovakia (nữ) U17
26/03 19:00 Switzerland (nữ) U17 12-0 Kazakhstan (nữ) U17 Switzerland (nữ) U17 - Kazakhstan (nữ) U17
26/03 18:00 Germany (nữ) U17 2-1 Slovenia (nữ) U17 Germany (nữ) U17 - Slovenia (nữ) U17
24/03 22:00 Serbia (nữ) U17 3-2 Norway (nữ) U17 Serbia (nữ) U17 - Norway (nữ) U17
24/03 20:00 Poland (nữ) U17 5-0 Croatia (nữ) U17 Poland (nữ) U17 - Croatia (nữ) U17
24/03 19:00 Sweden (nữ) U17 5-1 Romania (nữ) U17 Sweden (nữ) U17 - Romania (nữ) U17
24/03 17:00 England (nữ) U17 1-2 France (nữ) U17 England (nữ) U17 - France (nữ) U17
24/03 02:00 Republic of Ireland (nữ) U17 1-1 Slovakia (nữ) U17 Republic of Ireland (nữ) U17 - Slovakia (nữ) U17
23/03 22:59 Lithuania (nữ) U17 0-3 Switzerland (nữ) U17 Lithuania (nữ) U17 - Switzerland (nữ) U17
23/03 21:00 Slovenia (nữ) U17 0-4 Austria (nữ) U17 Slovenia (nữ) U17 - Austria (nữ) U17
23/03 21:00 Finland (nữ) U17 1-1 Iceland (nữ) U17 Finland (nữ) U17 - Iceland (nữ) U17
23/03 17:00 Germany (nữ) U17 4-0 Kosovo U17(nữ) Germany (nữ) U17 - Kosovo U17(nữ)
22/03 22:00 Montenegro (nữ)U17 0-11 Italy (nữ) U17 Montenegro  (nữ)U17 - Italy (nữ) U17
22/03 22:00 Portugal (nữ) U17 0-3 Netherlands (nữ) U17 Portugal (nữ) U17 - Netherlands (nữ) U17
22/03 19:30 Georgia (nữ) U17 0-1 Bulgaria (nữ) U17 Georgia (nữ) U17 - Bulgaria (nữ) U17
21/03 18:00 Armenia (nữ) U17 0-2 Latvia (nữ) U17 Armenia (nữ) U17 - Latvia (nữ) U17
20/03 21:00 Moldova (nữ) U17 5-0 Bosnia (nữ) U17 Moldova (nữ) U17 - Bosnia (nữ) U17
19/03 22:00 Portugal (nữ) U17 8-1 Montenegro (nữ)U17 Portugal (nữ) U17 - Montenegro  (nữ)U17
19/03 19:30 Estonia (nữ) U17 5-2 Georgia (nữ) U17 Estonia (nữ) U17 - Georgia (nữ) U17
19/03 18:00 Netherlands (nữ) U17 3-1 Italy (nữ) U17 Netherlands (nữ) U17 - Italy (nữ) U17