Kết quả bóng đá Giải trẻ Đan Mạch 2022 mới nhất hôm nay

Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Giải trẻ Đan Mạch
22/09 20:00 Brondby Reserve 3-3 Aarhus AGF Reserve Brondby Reserve - Aarhus AGF Reserve
21/09 18:00 Randers FC Reserve 1-1 Horsens Reserve Randers FC Reserve - Horsens Reserve
20/09 18:00 Aalborg BK Reserve 2-1 Midtjylland Reserve Aalborg BK Reserve - Midtjylland Reserve
19/09 19:00 Silkeborg IF Reserve 2-1 FC Nordsjaelland Reserve Silkeborg IF Reserve - FC Nordsjaelland Reserve
12/09 21:00 Esbjerg FB Reserve 2-1 Aarhus AGF Reserve Esbjerg FB Reserve - Aarhus AGF Reserve
29/08 18:00 Randers FC Reserve 1-2 Aalborg BK Reserve Randers FC Reserve - Aalborg BK Reserve
23/08 18:00 FC Nordsjaelland Reserve 4-0 Kobenhavn Reserve FC Nordsjaelland Reserve - Kobenhavn Reserve
23/05 21:00 Viborg Reserve 1-2 Vejle Reserve Viborg Reserve - Vejle Reserve
17/05 19:00 Odense BK Reserve 0-2 Silkeborg IF Reserve Odense BK Reserve - Silkeborg IF Reserve
16/05 18:00 Sonderjyske Reserve 1-2 Viborg Reserve Sonderjyske Reserve - Viborg Reserve
25/04 18:00 Aarhus AGF Reserve 0-3 Randers FC Reserve Aarhus AGF Reserve - Randers FC Reserve
25/04 18:00 Lyngby Reserve 3-5 FC Nordsjaelland Reserve Lyngby Reserve - FC Nordsjaelland Reserve
25/04 17:30 Aalborg BK Reserve 2-0 Hobro Reserve Aalborg BK Reserve - Hobro Reserve
20/04 18:00 Randers FC Reserve 1-1 Silkeborg IF Reserve Randers FC Reserve - Silkeborg IF Reserve
19/04 18:00 Brondby Reserve 3-1 Kobenhavn Reserve Brondby Reserve - Kobenhavn Reserve
18/04 18:00 Horsens Reserve 1-2 Vejle Reserve Horsens Reserve - Vejle Reserve
05/04 18:00 Brondby Reserve 0-1 FC Nordsjaelland Reserve Brondby Reserve - FC Nordsjaelland Reserve
04/04 19:00 Odense BK Reserve 1-1 Aarhus AGF Reserve Odense BK Reserve - Aarhus AGF Reserve
04/04 18:00 Horsens Reserve 0-1 Viborg Reserve Horsens Reserve - Viborg Reserve
04/04 17:00 Hobro Reserve 2-1 Midtjylland Reserve Hobro Reserve - Midtjylland Reserve
24/03 19:00 Vejle Reserve 3-3 Horsens Reserve Vejle Reserve - Horsens Reserve
24/03 19:00 Lyngby Reserve 1-2 Brondby Reserve Lyngby Reserve - Brondby Reserve
24/03 18:50 Kobenhavn Reserve 0-2 FC Nordsjaelland Reserve Kobenhavn Reserve - FC Nordsjaelland Reserve
23/03 20:00 Odense BK Reserve 0-2 Randers FC Reserve Odense BK Reserve - Randers FC Reserve
21/03 19:00 Aarhus AGF Reserve 1-2 Silkeborg IF Reserve Aarhus AGF Reserve - Silkeborg IF Reserve
21/03 19:00 Horsens Reserve 1-3 Sonderjyske Reserve Horsens Reserve - Sonderjyske Reserve
21/03 18:30 Hobro Reserve 1-3 Aalborg BK Reserve Hobro Reserve - Aalborg BK Reserve
15/03 19:00 FC Nordsjaelland Reserve 1-3 Brondby Reserve FC Nordsjaelland Reserve - Brondby Reserve
14/03 20:00 Silkeborg IF Reserve 2-3 Randers FC Reserve Silkeborg IF Reserve - Randers FC Reserve
14/03 19:00 Vejle Reserve 1-5 Viborg Reserve Vejle Reserve - Viborg Reserve
08/03 19:30 Silkeborg IF Reserve 1-1 Aarhus AGF Reserve Silkeborg IF Reserve - Aarhus AGF Reserve
07/03 19:00 Viborg Reserve 3-1 Horsens Reserve Viborg Reserve - Horsens Reserve
07/03 19:00 Randers FC Reserve 0-1 Odense BK Reserve Randers FC Reserve - Odense BK Reserve
01/03 19:00 FC Nordsjaelland Reserve 3-1 Lyngby Reserve FC Nordsjaelland Reserve - Lyngby Reserve
28/02 19:00 Aarhus AGF Reserve 1-2 Odense BK Reserve Aarhus AGF Reserve - Odense BK Reserve
22/02 19:00 Brondby Reserve 0-1 Lyngby Reserve Brondby Reserve - Lyngby Reserve
21/02 19:00 FC Nordsjaelland Reserve 3-0 Kobenhavn Reserve FC Nordsjaelland Reserve - Kobenhavn Reserve
21/02 19:00 Silkeborg IF Reserve 0-2 Odense BK Reserve Silkeborg IF Reserve - Odense BK Reserve
21/02 19:00 Sonderjyske Reserve 2-4 Horsens Reserve Sonderjyske Reserve - Horsens Reserve
07/12 19:00 FC Nordsjaelland Reserve 0-0 Lyngby Reserve FC Nordsjaelland Reserve - Lyngby Reserve
30/11 20:00 Odense BK Reserve 1-2 Vejle Reserve Odense BK Reserve - Vejle Reserve
29/11 19:00 FC Nordsjaelland Reserve 1-3 Brondby Reserve FC Nordsjaelland Reserve - Brondby Reserve
16/11 19:00 Brondby Reserve 1-1 Lyngby Reserve Brondby Reserve - Lyngby Reserve
10/11 17:00 Aalborg BK Reserve 1-1 Randers FC Reserve Aalborg BK Reserve - Randers FC Reserve
08/11 20:00 Sonderjyske Reserve 2-1 Vejle Reserve Sonderjyske Reserve - Vejle Reserve
08/11 20:00 Silkeborg IF Reserve 0-2 Horsens Reserve Silkeborg IF Reserve - Horsens Reserve
02/11 20:00 Odense BK Reserve 0-2 Sonderjyske Reserve Odense BK Reserve - Sonderjyske Reserve
02/11 19:00 Horsens Reserve 0-4 Aarhus AGF Reserve Horsens Reserve - Aarhus AGF Reserve
01/11 19:00 Vejle Reserve 2-1 Esbjerg FB Reserve Vejle Reserve - Esbjerg FB Reserve
19/10 15:30 Silkeborg IF Reserve 3-3 Aarhus AGF Reserve Silkeborg IF Reserve - Aarhus AGF Reserve
18/10 18:00 Hobro Reserve 0-4 Viborg Reserve Hobro Reserve - Viborg Reserve
18/10 16:00 Vejle Reserve 4-0 Odense BK Reserve Vejle Reserve - Odense BK Reserve
07/10 18:00 Hobro Reserve 0-2 Aalborg BK Reserve Hobro Reserve - Aalborg BK Reserve
07/10 18:00 Lyngby Reserve 3-1 Brondby Reserve Lyngby Reserve - Brondby Reserve
06/10 18:00 Kobenhavn Reserve 2-2 FC Nordsjaelland Reserve Kobenhavn Reserve - FC Nordsjaelland Reserve
06/10 18:00 Randers FC Reserve 2-2 Viborg Reserve Randers FC Reserve - Viborg Reserve
04/10 19:00 Sonderjyske Reserve 3-1 Odense BK Reserve Sonderjyske Reserve - Odense BK Reserve
04/10 19:00 Silkeborg IF Reserve 1-4 Midtjylland Reserve Silkeborg IF Reserve - Midtjylland Reserve
04/10 18:00 Aarhus AGF Reserve 2-3 Horsens Reserve Aarhus AGF Reserve - Horsens Reserve
28/09 19:00 Vejle Reserve 4-7 Sonderjyske Reserve Vejle Reserve - Sonderjyske Reserve