Kèo bóng đá India Delhi Senior Division 2022 - Tỷ lệ bóng đá Ấn Độ

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
India Delhi Senior Division
29/09 13:30 Indian Air Force - Garhwal FC 0.88 3/4:0 0.93 Indian Air Force vd Garhwal FC
29/09 16:15 Sudeva Delhi - Delhi FC 0.88 1/4:0 0.93 Sudeva Delhi vd Delhi FC
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
India Delhi Senior Division
27/09 17:30 Rangers SC 2-3 Indian Air Force Rangers SC - Indian Air Force
26/09 17:30 Garhwal FC 6-0 Uttarakhand FC Garhwal FC - Uttarakhand FC
26/09 14:45 Friends United 0-3 Vatika FC Friends United - Vatika FC
23/09 17:30 Tarun Sangha FC 1-4 Indian Air Force Tarun Sangha FC - Indian Air Force
23/09 14:45 Sudeva Delhi 6-1 Uttarakhand FC Sudeva Delhi - Uttarakhand FC
22/09 17:35 Rangers SC 0-2 Vatika FC Rangers SC - Vatika FC
21/09 17:30 Garhwal FC 2-1 Delhi FC Garhwal FC - Delhi FC
21/09 14:55 Friends United 8-0 Hindustan Aeronautics Limited Friends United - Hindustan Aeronautics Limited
20/09 17:30 Indian Air Force 4-0 Uttarakhand FC Indian Air Force - Uttarakhand FC
20/09 14:45 Tarun Sangha FC 1-4 Vatika FC Tarun Sangha FC - Vatika FC
19/09 17:30 Rangers SC 3-0 Hindustan Aeronautics Limited Rangers SC - Hindustan Aeronautics Limited
19/09 14:50 Garhwal FC 1-1 Royal Rangers FC Garhwal FC - Royal Rangers FC
18/09 17:15 Uttarakhand FC 0-3 Vatika FC Uttarakhand FC - Vatika FC
17/09 17:45 Indian Air Force 0-2 Delhi FC Indian Air Force - Delhi FC
17/09 14:30 Tarun Sangha FC 2-1 Hindustan Aeronautics Limited Tarun Sangha FC - Hindustan Aeronautics Limited
16/09 17:30 Sudeva Delhi 0-2 Royal Rangers FC Sudeva Delhi - Royal Rangers FC
16/09 14:45 Rangers SC 3-2 Friends United Rangers SC - Friends United
15/09 17:30 Vatika FC 2-1 Delhi FC Vatika FC - Delhi FC
14/09 17:45 Uttarakhand FC 1-0 Hindustan Aeronautics Limited Uttarakhand FC - Hindustan Aeronautics Limited
14/09 14:45 Indian Air Force 4-3 Royal Rangers FC Indian Air Force - Royal Rangers FC
13/09 17:30 Tarun Sangha FC 2-3 Friends United Tarun Sangha FC - Friends United
13/09 14:45 Sudeva Delhi 0-1 Garhwal FC Sudeva Delhi - Garhwal FC
11/09 17:45 Delhi FC 4-1 Hindustan Aeronautics Limited Delhi FC - Hindustan Aeronautics Limited
10/09 17:45 Vatika FC 0-3 Royal Rangers FC Vatika FC - Royal Rangers FC
10/09 15:00 Uttarakhand FC 0-6 Friends United Uttarakhand FC - Friends United
09/09 17:45 Indian Air Force 0-3 Garhwal FC Indian Air Force - Garhwal FC
09/09 15:00 Tarun Sangha FC 3-4 Rangers SC Tarun Sangha FC - Rangers SC
08/09 17:45 Hindustan Aeronautics Limited 2-4 Royal Rangers FC Hindustan Aeronautics Limited - Royal Rangers FC
07/09 17:45 Delhi FC 4-2 Friends United Delhi FC - Friends United
07/09 15:00 Vatika FC 2-0 Garhwal FC Vatika FC - Garhwal FC
05/09 17:45 Royal Rangers FC 1-0 Friends United Royal Rangers FC - Friends United
05/09 15:25 Hindustan Aeronautics Limited 0-1 Garhwal FC Hindustan Aeronautics Limited - Garhwal FC
04/09 17:45 Delhi FC 5-1 Rangers SC Delhi FC - Rangers SC
02/09 17:45 Friends United 1-1 Garhwal FC Friends United - Garhwal FC
02/09 15:00 Royal Rangers FC 2-2 Rangers SC Royal Rangers FC - Rangers SC
31/08 17:45 Delhi FC 1-0 Tarun Sangha FC Delhi FC - Tarun Sangha FC
29/08 17:45 Garhwal FC 0-2 Rangers SC Garhwal FC - Rangers SC
29/08 15:00 Friends United 4-2 Sudeva Delhi Friends United - Sudeva Delhi
28/08 17:45 Royal Rangers FC 3-0 Tarun Sangha FC Royal Rangers FC - Tarun Sangha FC
27/08 17:45 Delhi FC 5-2 Uttarakhand FC Delhi FC - Uttarakhand FC
25/08 15:00 Uttarakhand FC 0-5 Royal Rangers FC Uttarakhand FC - Royal Rangers FC
21/08 15:00 Rangers SC 1-0 Indian Air Force Rangers SC - Indian Air Force
20/08 17:45 Garhwal FC 2-1 Uttarakhand FC Garhwal FC - Uttarakhand FC
20/08 15:00 Friends United 0-1 Vatika FC Friends United - Vatika FC
19/08 17:45 Delhi FC 1-1 Hindustan Aeronautics Limited Delhi FC - Hindustan Aeronautics Limited
17/08 15:00 Sudeva Delhi 0-1 Uttarakhand FC Sudeva Delhi - Uttarakhand FC
16/08 17:45 Rangers SC 0-4 Vatika FC Rangers SC - Vatika FC
15/08 17:45 Friends United 0-0 Hindustan Aeronautics Limited Friends United - Hindustan Aeronautics Limited
15/08 15:00 Royal Rangers FC 1-1 Delhi FC Royal Rangers FC - Delhi FC
14/08 17:45 Indian Air Force 3-0 Uttarakhand FC Indian Air Force - Uttarakhand FC
14/08 15:00 Tarun Sangha FC 2-3 Vatika FC Tarun Sangha FC - Vatika FC
13/08 17:45 Rangers SC 1-3 Hindustan Aeronautics Limited Rangers SC - Hindustan Aeronautics Limited
12/08 17:55 Garhwal FC 0-2 Royal Rangers FC Garhwal FC - Royal Rangers FC
12/08 15:05 Delhi FC 3-1 Friends United Delhi FC - Friends United
10/08 17:45 Uttarakhand FC 0-6 Vatika FC Uttarakhand FC - Vatika FC
09/08 17:45 Tarun Sangha FC 1-1 Hindustan Aeronautics Limited Tarun Sangha FC - Hindustan Aeronautics Limited
09/08 15:00 Sudeva Delhi 5-3 Royal Rangers FC Sudeva Delhi - Royal Rangers FC
08/08 17:45 Rangers SC 2-2 Friends United Rangers SC - Friends United
07/08 17:45 Uttarakhand FC 1-2 Hindustan Aeronautics Limited Uttarakhand FC - Hindustan Aeronautics Limited
06/08 17:45 Indian Air Force 2-1 Royal Rangers FC Indian Air Force - Royal Rangers FC