Zenit-2 St.Petersburg

Huấn luyện viên trưởng: Vladislav Radimov
Quốc tịch Nga Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.fc-zenit.ru/