Wales

Huấn luyện viên trưởng: Ryan Giggs
Quốc tịch International Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.faw.org.uk