VV Alkmaar (w)

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Hà Lan Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.sctelstar.nl/