Vila Nova

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Braxin GOIANIA Thành lập 1943
Sân nhà Serra Dourada Sức chứa 60000
Địa chỉ Rua 256, no 354, Setor Leste Universitário, Goiania (GO). CEP 74610-200
Website http://www.vilanova.esp.br/