VG 62

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Phần Lan Thành lập 1962
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.vg-62.fi/