Valladolid

Huấn luyện viên trưởng: Sergio Gonzalez Soriano
Quốc tịch Tây Ban Nha Real Valladolid Thành lập 1928
Sân nhà Nuevo Jose Zorrilla Sức chứa 26512
Địa chỉ Avda. del Mundial 82 s/n, ES-47014 VALLADOLID
Website http://www.realvalladolid.es