TUS Bad Gleichenberg

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Áo Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website