Tunisia

Huấn luyện viên trưởng: Nabil Maaloul
Quốc tịch International Thành lập 1923-1-1
Sân nhà Olympique Stadium of Rades Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.ftf.org.tn/