TSV Hartberg

Huấn luyện viên trưởng: Markus Schopp
Quốc tịch Áo Hartberg Thành lập 1946-4-29
Sân nhà Stadion Hartberg Sức chứa 4500
Địa chỉ Stefan-Seedoch-Allee 26 8230 Hartberg
Website http://www.tsv-hartberg-fussball.at/