TSV 1860 Munchen (Youth)

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Đức München Thành lập 1860-5-17
Sân nhà Olympiastadion Sức chứa 0
Địa chỉ Grünwalder Straße 114 81547 München
Website http://www.tsv1860.de