Thổ Nhĩ Kỳ

Huấn luyện viên trưởng: Mircea Lucescu
Quốc tịch International Thành lập 1923-1-1
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.tff.org/