Thisted FC

Huấn luyện viên trưởng: Joakim Mattsson
Quốc tịch Đan mạch Thisted Thành lập 1989
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.thistedfc.dk/