Thespa Kusatsu

Huấn luyện viên trưởng: Ryosuke Okuno
Quốc tịch Nhật Bản Yamagata Thành lập
Sân nhà Shikishima Stadium Sức chứa 10050
Địa chỉ 136-3 Ishizekimachi, Maebashi City, Gunma 371-0006
Website http://www.thespa.co.jp/top.html