Shelbourne

Huấn luyện viên trưởng: Ian Morris
Quốc tịch Ireland Dublin Thành lập 1895
Sân nhà Tolka Park Sức chứa 9681
Địa chỉ Tolka Park Drumcondra IE - DUBLIN 3
Website http://www.shelbournefc.ie