SG Bornheim 1945 Grun-Weiss

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website