Saudi Arabia

Huấn luyện viên trưởng: Juan Antonio Pizzi
Quốc tịch International Thành lập 1959
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website