Roskilde

Huấn luyện viên trưởng: Christian Iversen
Quốc tịch Đan mạch Roskilde Thành lập 1906-8-6
Sân nhà Roskilde Idraetspark Sức chứa 6000
Địa chỉ Roskilde Boldklub af 1906, M?llehusvej 6, DK-4000 Roskilde, Denmark
Website http://www.fc-roskilde.dk/