Queen of South

Huấn luyện viên trưởng: Allan Johnston
Quốc tịch Scotland Dumfries Thành lập 1919
Sân nhà Palmerston Park Sức chứa 6412
Địa chỉ Palmerston Park, Terregles Street, Dumfries. DG2 9BA.
Website tp://www.qosfc.com