Puebla

Huấn luyện viên trưởng: Juan Reynoso
Quốc tịch Mexico PUEBLA Thành lập
Sân nhà CUAUHTEMOC Sức chứa 42600
Địa chỉ ESTADIO CUAHTEMOC, CALZ. IGANCIO ZA
Website http://www.pueblafc.com.mx/