Porthmadog

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Wales Porthmadog Thành lập 1884
Sân nhà The Traeth Sức chứa 4000
Địa chỉ The Traeth, Porthmadog, LL49 9PP.
Website http://www.porthmadogfc.com/