Pháp

Huấn luyện viên trưởng: Didier Deschamps
Quốc tịch International Thành lập 1919
Sân nhà Stade de France Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.fff.fr/