Phần Lan

Huấn luyện viên trưởng: Markku Kanerva
Quốc tịch International Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.palloliitto.fi/