PFK Qizilqum Women

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Uzbekistan Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website