Persela Lamongan

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Indonesia Thành lập 1967
Sân nhà Sức chứa 12000
Địa chỉ
Website