Parndorf

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Áo Thành lập 1919
Sân nhà Sức chứa 5000
Địa chỉ Am Sportplatz 1 7111 Austria
Website http://www.sc-esv-parndorf.at/