Oppsal U19

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Na Uy Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website