Oman

Huấn luyện viên trưởng: Pim Verbeek
Quốc tịch International Thành lập
Sân nhà Sultan Qaboos Sports Complex Sức chứa 0
Địa chỉ
Website