Newtown AFC

Huấn luyện viên trưởng: Chris Hughes
Quốc tịch Wales Newtown Thành lập 1875
Sân nhà Latham Park Sức chứa 7000
Địa chỉ Latham Park Newtown, Powys SY16 1EN
Website http://www.newtownafc.co.uk/