Neusiedl

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Áo Thành lập
Sân nhà Sức chứa 2500
Địa chỉ
Website http://www.scneusiedl.at/