Nautico (PE)

Huấn luyện viên trưởng: Gilmar
Quốc tịch Braxin RECIFE Thành lập 1901
Sân nhà Aflitos Sức chứa 19800
Địa chỉ Av. Cons. Rosa e Silva, 1.086, Aflitos, Recife, PE. CEP 52050-020
Website http://www.nauticonews.com.br/v2/index.asp