Montenegro

Huấn luyện viên trưởng: Ljubisa Tumbakovic
Quốc tịch International Thành lập 2006
Sân nhà Podgorica City Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.fscg.cg.yu/