Moldova

Huấn luyện viên trưởng: Engin Firat
Quốc tịch International Thành lập 1990
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.fmf.md