MC El Eulma

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Algeria Thành lập
Sân nhà Sức chứa 25000
Địa chỉ Rue Bachir Guessab - 19600 El Eulma
Website