Markaz Tulkarm

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Palestine Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website