Manama Club

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Bahrain Thành lập 1946
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.manamafans.com/