Macedonia

Huấn luyện viên trưởng: Igor Angelovski
Quốc tịch International Thành lập 1908
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.ffm.com.mk/