Maccabi Ahi Nazareth

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Israel Nazareth Thành lập 1967
Sân nhà Ilut Stadium Sức chứa 5000
Địa chỉ P.O.Box 337, Nazareth, 16000
Website