Luxembourg

Huấn luyện viên trưởng: Luc Holtz
Quốc tịch International Thành lập 1908
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.football.lu