Loughgall FC

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Northern Ireland Thành lập 1967
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ Lakeview Park, Ballygasey Road, Loughgall
Website http://www.loughgallfc.org