KF Trepca 89

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Kosovo Thành lập
Sân nhà Riza Lushta Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ
Website