KF Drenica Skenderaj

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Kosovo Thành lập
Sân nhà Bajram Aliu Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ
Website